نشست مشترک رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور چاپروابط عمومی - 1396/5/3 نشست مشترک  مهندس خرم رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با مهندس برزگررئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور روز سه شنبه در محل انجمن برگزار شد در این نشست که در فضایی دوستانه و صمیمی برگزار گردید، مهندس رهبر نایب رئیس انجمن و مهندس غفاری دبیر انجمن و همچنین مهندس رحیم پور مدیر اجرایی کانون نیز حضور داشتند. در این جلسه  پس از بحث و تبادل نظر در مورد  زمینه های همکاری مشترک ، طرفین ابراز امیدواری کردند تا همکاری های این دو نهاد خصوصی فعال در بخش مسکن بیش از پیش گسترش یابد و با تداوم برگزاری اینگونه جلسات مشترک، زمینه همکاری های بیشتر فرآهم گردد.

نظر/پیشنهاد مطلب به دیگران/امتیاز

    ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????