گزارش مجمع عمومی عادی کانون سراسری انبوه سازان ایران چاپدبیرخانه کانون انبوه سازان - 1396/05/01


 مجمع عمومی عادی سالانه کانون سراسری انبوه سازان با حضور نمایندگان عضو هیأت مدیره 20 انجمن استانی برابر دعوت نامه ارسالی بشماره 6009 مورخ 10/04/96 رأس ساعت 30/10 روز دوشنبه 26/04/96 د رمحل دبیرخانه کانون سراسری برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی کانون مجمع عمومی عادی سالانه کانون سراسری انبوه سازان با حضور نمایندگان عضو هیأت مدیره 20 انجمن استانی برابر دعوت نامه ارسالی بشماره 6009 مورخ 10/04/96 رأس ساعت 30/10 روز دوشنبه 26/04/96 د رمحل دبیرخانه کانون سراسری برگزار گردید.

جلسه با قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی شروع و رسمیت یافت. سپس آقای مهندس برزگر رئیس هیأت مدیره کانون ضمن قرائت بند مربوطه توسط سرکارخانم شاهرخ زاده مشاور حقوقی کانون، اعضا مجمع را به برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجمع دعوت کردند و هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

آقای مهندس برزگر: به سمت رئیس هیأت رئیسه

آقای مهندس مستوفیان:  نایب رئیس

آقای مهندس مرتضوی: ناظر اول

آقای مهندس شهابی پور:  ناظر دوم

آقای مهندس پورحاجت :  منشی هیأت رئیسه

سپس آقای مهندس برزگر ضمن خوشامدگویی به اعضای حاضر مختصراً دستور کار مجمع را به استماع حاضران رساندند و در ادامه آقای مهندس پورحاجت گزارش اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره در قالب  مکاتبات با مسئولین و انعکاس به اعضا کانون سراسری ، برگزاری جلسات با مسئولین دولتی و بخش های خصوصی، حضور در جلسات تخصصی مجلس ، وزارت راه و شهرسازی ، سازمان امور مالیاتی ، بانک ها ، شورای گفتگو و سایر نهادها و سازمان های ذیربط و همچنین نتایج حاصله و دستاوردهای حاصل از اقدامات انجام شده را ارائه کردند.

سپس آقای دکتر بیگدلی ضمن اشاره به کابینه پیشنهادی رئیس جمهور توصیه کردند که رایزنی های لازم و مجدانه جهت معرفی و پیشنهاد وزرای قابل اعتماد و توانمند خصوصاً در حوزه ساخت و ساز توسط جامعه    انبوه سازان بعمل آید.

در اجرای بند 2 دستور کار جلسه آقای مهندس مرتضوی ضمن ارائه پیش گفتار در خصوص مشکلات مالی کانون و لزوم حضور دلسوزانه همه اعضا در تأمین منابع مالی کانون جهت تحقق اهداف آتی و تقویت دستاوردهای کانون، گزارش مالی و اقدامات انجام شده در این خصوص را ارائه نمودند. در همین رابطه رئیس مجمع و خزانه دار محترم از حسابدار کانون دعوت کردند که ریز مطالبات کانون بابت بدهی حق عضویت انجمن های استانی و مبالغ بدهی اعضا را اعلام کنند.

تراز مالی منتهی به سال 95 با گزارش خزانه دار و ضمن تأیید بازرس به تصویب مجمع رسید. بودجه پیشنهادی سال جاری و حق عضویت سال 96 نیز بدون افزایش نسبت به سال قبل به تصویب رسید.

در ادامه جلسه و در اجرای بند 3 دستور کارمجمع اعضای حاضر پیشنهادات خود را در راستای تحقق راهکار های تأمین منابع مالی کانون بیان کردند:

 از سوی نایب رئیس مجمع  پیشنهاد تفویض اختیار به هیأت مدیره کانون جهت تأمین منابع مالی و تحقق و  اخذ مطالبات کانون بابت حق عضویت اعضا مطرح شد که پیشنهادات و نظرات موافق و مخالف و راهکارهای اجرایی آن مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت. در همین راستا پیشنهاد مطرح شده از سوی آقای مهندس پژوم مبنی بر اینکه ضمن تفویض اختیار به هیأت مدیره محترم تعیین سقف تخفیف برای استان های کم برخوردار با تعریف مکانیزم محاسبه مشخص به رأی گذاشته شد که با رأی اکثریت مقرر شد راهکار و مکانیزم پیشنهادی جهت محاسبه کتباً به دبیرخانه کانون ارسال شود. همچنین آقای مهندس زورقچیان پیشنهاد کردند که کانون مکلف و موظف به تأمین درآمد پایدار از طرف مختلف ارائه شده توسط دبیر محترم کانون از قبیل چاپ نشریه سایت-  برگزاری همایش و .... باشد.

آقای مهندس مرتضوی پیشنهاد کردند که ضمن استمهال حق عضویت های معوقه در خصوص انجمن های کم برخوردار و ضعیف و تدوین برنامه  برای سایر استانها  پیشنهادات اعضا دریافت و جمع بندی شود و در مجمع بعدی معیارها و راهکارهای قابل اجرا مطرح و به تصویب نهایی برسد

در نهایت با اکثریت آرا مصوب شد اولا هیأت مدیره اختیار داشته باشند تا نسبت به تسهیل شرایط از طریق رایزنی ها، استمهال، تقسیط و تخفیف بدهی های معوقه اقدام نماید و ثانیاً هیأت مدیره مکلف می گردد برنامه جامع پیشنهادی خود را برای اصلاح ساختاری در مکانیسم و نحوه اخذ حق عضویت ها برای مجمع عمومی آتی ارائه نماید.

در اجرای بند 4 دستور کار جلسه : بمنظور ایجاد تعامل بیشتر و هماهنگی امور انجمنهای استانی مصوب شد کمیسون استانها در کانون سراسری تشکیل گردد.

آقای مهندس نصر نیز پیشنهاد کردند در راستای تأمین منابع، رفع مشکلات جاری و برقراری ارتباط و پیگیری از مسئولین دولتی و نهادها و مراجع ذیربط از حضور و ارتباطات آقای بیگدلی و ربانی بهره گرفته شود و با کمک آقایان مهندس رهبرو مهندس شهابی پور این تعاملات برقرار و پیگیری های لازم انجام شود.

همچنین آقای مهندس پژوم پیشنهاد کردند از آنجا که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی متولی صنف انبوه سازان می باشد قطعا می بایست در آئین نامه های مربوطه،  مساعدت در تأمین نیاز تشکل های صنفی مرتبط، همیاری و تاحدی تأمین منابع در نظر گرفته شده باشد و از این طریق نیز اقدام و پیگیری گردد. ایشان

  در ادامه نیز  پیشنهاد کردند با توجه به برگزاری انتخابات اخیر انجمن تهران و لزوم اتحاد و انسجام بین کلیه اعضا، از نماینده گان هیأت مدیره انجمن دعوت شود که بعنوان عضو افتخاری در جلسات هیأت مدیره کانون حضور بهم رسانند که به تصویب مجمع رسید.

در اجرای بند 5 دستورکار جلسه آقای مهندس فروتن به ارائه گزارش و توضیحات کاملی در خصوص چارت اجرایی و دستورالعمل برگزاری جشنواره انبوه ساز برتر استانی و در نهایت کشوری که قبلا به هیأت مدیره ارائه شده بود پرداختند و مقرر شد فرمهای تهیه شده توسط ایشان جهت اطلاع و بررسی و جذب نظرات و پیشنهادات اعضا به انجمن های استانی ارسال گردد. همچنین پیشنهاد کردند همایش سالانه کانون که در سه سال اخیر همزمان با روز جهانی اسکان  بشر  برگزار می شد و امسال مقرر است در تاریخ 13 آذرماه یعنی در سالروز تأسیس کانون سراسری برگزار گردد روز انبوه سازی نامگذاری شود.

مجمع درساعت 15 خاتمه یافت.

 

نظر/پیشنهاد مطلب به دیگران/امتیاز

    ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????