تجلیل از انبوه سازان برتر کشور چاپروابط عمومی - 1395/7/13


در همایش سالانه انبوه سازان ایران صورت پذیرفت. به گزارش روابط عمومی کانون سراسری انبوه سازان ایران در پایان همایش سالانه انبوه سازان که با شعار خانه بهتر،ایرانشهر آباد و با گرامیداشت روز جهانی اسکان بشر برگزار گردید ، طی مراسمی از انبوه سازان برتر کشور تقدیر بعمل آمد.

اسامی انبوه سازان مورد تجلیل در این همایش به شرح زیر است:

استان آذربایجان شرقی:

آقای مهندس اصغر قاسم زاده

آقای مهندس اسماعیل برزگر، مدیر عامل شرکت بتن سازه آذربایحان

استان اصفهان:

آقای مهندس مهدی شیخ سجادیه، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری عقیق نقش جهان

استان خراسان رضوی:

آقای مهندس محمدرضا رئیسی، مدیر عامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

آقای مهندس کریم کبیری، مدیر عامل شرکت زرین خشت

استان خوزستان:

آقای مهندس کورش باقرفر

آقای مهندس یداله پروانه زاده

آقای مهندس امید دلفی

آقای مهندس جلیل حجازی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

آقای مهندس علیرضا غریب پور، مدیر عامل شرکت شرکت سبز افشان کارون

استان فارس:

آقای مهندس عبدالرضا علی پور، مدیر عامل شرکت عمران و سازه لیدوما سازه پایدار

آقای مهندس جلیل حجازی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

استان مازندران:

آقای مهندس محمدرضا میارنعیعی

آقای مهندس فرزاد مخبری

آقای مهندس حسینعلی رضایی

استان مرکزی:

آقای دکتر ساسان سخنور، مدیر عامل شرکت سازه یاران مرکزی

کانون سراسری:

آقای مهندس جهانگیر آذری، مدیر عامل شرکت عصر جدید آمل

و آقای مهندس بابک برزگر، به عنوان جوانترین انبوه ساز فعال در حوزه صدور خدمات فنی و مهنسی

 

نظر/پیشنهاد مطلب به دیگران/امتیاز

    ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????