طرح زاها حدید برنده مسابقه معماری پروژه احداث پل بر روی بزرگترین رودخانه تایوان شد. چاپدبیرخانه کانون انبوه سازان - 1394/8/20


 اين پل بخشی از احداث يک بزرگراه اصلی است. طول دهانه متکی بر تک پایلون طرح زاها به 920 متر می رسد.
این پروژه نه تنها دو منطقه از شهر را به هم متصل می کند بلکه با احداث يک بزرگراه اصلی از ترافیک راههای درون شهری و نیز ترافیک عبور از یک پل موجود به شدت خواهد کاست و نيز قابلیت دسترسی با سرعت بالا در حمل و نقل کالا و مسافر با بندر تایپه به عنوان شلوغترین بندرگاه منطقه را خواهد افزود. 

 

 

نظر/پیشنهاد مطلب به دیگران/امتیاز

    ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????