بزرگترین سازه چوبی جهان در اسپانیا چاپروابط عمومی - 1394/07/29


 معمار این شاهکار هنری J. Mayer H. Architects است.سطح این سایبان چوبی با یک لایه پلی اورتان پوشیده شده است.
سایت این پروژه در ابتدا قرار بود برای یک پارکینگ عمومی استفاده شود اما بعد از بررسی ها و طرح پیشنهادی معمار این سایت برای موزه و یک مرکز ارتباطات در نظر گرفته شد. 

نظر/پیشنهاد مطلب به دیگران/امتیاز

    ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????