نظر شما درباره ارتقائ سایت چیست؟

نظرسنجی نتايج نظر سنجيچاپ

بخشهای جدید سایت را می پسندید؟
بلی عالیست.
تفاوتی نمی کند.
خیر نمی پسندم.
ظاهر گرافیکی سایت را می پسندید؟
بلی عالیست.
بلی متوسط است.
تفاوتی نمی کند.
خیر بهتر بود عوض نمی شد.
خیر زیبانیست.
 
 

    781 بازديد     92 راي