تفاهم نامه انبوه سازان با شرکت عمران وبهسازی شهری چاپدبیرخانه کانون انبوه سازان - 1393/02/09


به گزارش روابط عمومی کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، برگزاری جلسات کارشناسی با دفتر معاونت وزارت راه و شهرسازی در حوزه عمران و بهسازی شهری درنهایت منتج به تبادل تفاهم نامه به منظور حضور گسترده انبوه سازان سراسر کشور در فرآیند بازآفرینی بافت های فرسوده شهری و بهره گیری از توان علمی، فنی، حرفه ای، مدیریتی و سرمایه ای انبوه سازان با شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گردید. طی جلسه ای با حضور آقایان مهندسین: روستا عضو هیأت مدیره، معماریان معاون فنی و اجرایی، بیات مشاور مدیرعامل، شیخ انصاری مدیرکل حوزه مدیرعامل وساجدی کارشناس فنی از شرکت عمران وبهسازی شهری ایران و آقایان مهندسین رهبرعضو هیأت مدیره، محتشم نایب رئیس ، وپورحاجت دبیر کانون سراسری در دفترحوزه مدیریتی شرکت عمران و بهسازی، تفاهم نامه نهایی پس از بررسی و تبادل نظربه امضاء طرفین رسید.
دراین جلسه آقای مهندس روستا ضمن تقدیر از انبوه سازان که در کلیه مراحل همراه بوده و با ارائه نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی با شرکت عمران و بهسازی همراهی کرده اند ودر این عرصه حضور داشته اند، اطمینان دادند از نقطه نظرات انبوه سازان نیز قطعاً در تصمیمات و آئین نامه های اجرایی استفاده خواهد شد. همچنین عقد تفاهم نامه را به فال نیک گرفته واظهار داشتند جای تقدیر دارد که تعاملات و جلسات مربوطه به بار نشسته و منجر به عقد تفاهم نامه گردیده است. همچنین ضمن اشاره به اینکه در حوزه بازسازی بافت فرسوده 5 شهر تبریز – سنندج – همدان – کاشان و ساری به عنوان پایلوت انتخاب شده اند و در قالب طرح اسکان پایا شروع به فعالیت گردیده اظهار امیدواری نمودند که این اقدامات با کمک و یاری انبوه سازان به سایر شهرهای کشور نیز تسری پیدا کند و در ادامه توضیحات مبسوطی درخصوص تفاهم نامه های منعقده و تعاملات بعمل آمده با وزارت راه و شهرسازی و مسئولیت هریک از طرفین در این حوزه ارائه نمودند.
در ادامه هریک از اعضاء هیئت مدیره کانون سراسری به بیان نظرات و پیشنهادات خود در زمینه هرچه بهتر اجرایی شدن این تفاهم نامه پرداختند و اظهار امیدواری نمودند که در سایه این تعاملات روند احیاء بافت فرسوده شهری و سکونت گاه های غیررسمی با بهره گیری از تجارب و توان طرفین در اسرع وقت به نتیجه مطلوب برسد.

برای تحقق اهداف پیش بینی شده و در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه فی مابین کمیته مشترکی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل تا زمینه های لازم برای اجرای برنامه ها و اقدامات عملیاتی فراهم گردد.
مقرر گردید طرفین ظرف مدت یک هفته پس از تبادل تفاهم نامه نماینده یا نمایندگان تام الاختیارخود را معرفی تا پس از تدوین یک برنامه زمان بندی شده جلسات مشترکی را آغاز و تصمیم های خود را برای تأیید و تصویب به شکل گزارش ماهانه ارائه نماید.

 *برای مشاهده عکس های مربوطه بر روی لینک مرتبط کلیک نمایید*

.

نظر/پیشنهاد مطلب به دیگران/امتیاز

    ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????